ZAJĘCIA NA KLEKSIE

W bieżącym roku na świetlicy są i będą prowadzone zajęcia modelarskie i rękodzielnicze. Podopieczni placówki będą mogli wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi. Prace, które powstaną zostaną nagrodzone adekwatnie do wkładu pracy, pomysłowości i staranności wykonania.

Będą prowadzone także zajęcia teatralne, które zostaną uwieńczone przedstawieniem patriotycznym związanym z odzyskaniem niepodległości. Spektakl ten zostanie wystawiony w listopadzie.

   Odzyskanie niepodległości – wolności    warto świętować lecz trzeba także o NIĄ ciągle zabiegać

                                                                               bo

Znalezione obrazy dla zapytania wolność

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Zadania współfinansowane z Gminy Miasto Sochaczew w 2018 roku.

    1. W bieżącym roku
     realizujemy zadania współfinansowane przez Gminę Miasto Sochaczew:

 

    1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego. Kwota dotacji to 13000zł. – środki te przeznaczone są w całości na zatrudnienie wychowawcy. Miesięczne wynagrodzenie brutto wychowawcy  wraz ze składką ZUS po stronie pracodawcy to 2530,71 zł.
    2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym. Kwota dotacji to 700ozł. Środki te przeznaczone są między innymi na doposażenie świetlicy, zakup nagród oraz na opłacenie wynagrodzenia wychowawcy w okresie 2 miesięcy.
    3. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota dotacji to 5500zł. Środki te przeznaczone są między innymi na doposażenie świetlicy i zakup nagród.
    4. Dożywianie. Na zadanie to dla naszej placówki Miasto przeznaczyło 7560zł.
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

ZAPROSZENIE na WALNE ZGROMADZENIE 2018

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”

    serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszej organizacji na

Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 8 czerwca (piątek) 2018r. o godzinie 18.00.

Miejsce: Świetlica Kleks – w SCK, Chopina 101 Sochaczew Zapraszamy  Stowarzyszenia.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

RODZINNE MUZYKOWANIE 8 CZERWCA 2017 godzina 18,30.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA

w dniu 8 czerwca o godzinie 18,30

do SCK w Chodakowie na

RODZINNE MUZYKOWANIE

wstęp wolny.

„Rodzinne muzykowanie” jest częścią projektu realizowanego przez SPOP”Przystań”,                który współfinansuje Gmina Miasto Sochaczew.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Zadania współfinansowane z Gminy Miasto Sochaczew w 2017 roku.

W bieżącym roku realizujemy następujące  zadania współfinansowane przez Gminę Miasto Sochaczew:

 1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego. Kwota dotacji to 13000zł. – środki te przeznaczone są w całości na zatrudnienie wychowawcy. Miesięczne wynagrodzenie wychowawcy wraz ze składką ZUS po stronie pracodawcy to 2410,20zł.
 2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym. Kwota dotacji to 12ooozł. Środki te przeznaczone są między innymi na doposażenie świetlicy, zakup nagród oraz na opłacenie wynagrodzenia wychowawcy w okresie 2 miesięcy.
 3. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota dotacji to 10320zł. Środki te przeznaczone sa między innymi na doposażenie świetlicy i zakup nagród.
 4. Dożywianie. Na zadanie to dla naszej placówki Miasto przeznaczyło 9500zł.
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz