Walne zgromadzenie Przystani

W dniu  16.06 2013 roku, w Świetlicy Kleks, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” odbyło walne zgormadzenie  członków Stowarzyszenia.     Ważną częścią spotkania było omówienie stytuacji lokalowej Świetlicy. W czasie niedawnych ulew świeżo wyremontowany lokal został zalany. Omówiono możliwości podjęcia działań, które mają zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości.  Uczestnicy udzielili absolutorium obecnemu zarządowi  i przyjęliCzytaj dalej „Walne zgromadzenie Przystani”

„Polubić siebie” – nowy program w Świetlicy KLEKS

Od 11 czerwca do końca listopada tego roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” realizuje w Świetlicy „KLEKS” program „Polubić siebie” , który współfinansowany  jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program obejmuje zajęcia profilaktyczno- edukacyjno- socjoterapeutyczne, choreoterapeutyczne, rękodzielnicze z elementami recyklingu, aerobic, indywidualne zajęcia logopedyczne, a także biwak rekreacyjno-sportowy. W związku z 60 rocznicą śmierci JulianaCzytaj dalej „„Polubić siebie” – nowy program w Świetlicy KLEKS”