„Poradzić sobie z agresją” – nowy program w Świetlicy KLEKS

Od 13 czerwca do końca października tego roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” realizuje w Świetlicy „KLEKS” program „Poradzić sobie z agresją” , który współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program obejmuje zajęcia profilaktyczno- edukacyjno- socjoterapeutyczne, warsztaty rękodzieła, indywidualne zajęcia logopedyczne, przygotowanie i wystawienie przedstawienia, a także biwak rekreacyjno-sportowy. Z Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskaliśmyCzytaj dalej „„Poradzić sobie z agresją” – nowy program w Świetlicy KLEKS”

Zadania współfinansowane w 2014 roku z Urzędu Miasta Sochaczew

1. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii – 5000 zł. 2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym – 6500 zł. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego – 12000 zł. Łączna suma dofinansowania 23500 zł.

Walne zgromadzenie Przystani

W dniu  16.06 2013 roku, w Świetlicy Kleks, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” odbyło walne zgormadzenie  członków Stowarzyszenia.     Ważną częścią spotkania było omówienie stytuacji lokalowej Świetlicy. W czasie niedawnych ulew świeżo wyremontowany lokal został zalany. Omówiono możliwości podjęcia działań, które mają zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości.  Uczestnicy udzielili absolutorium obecnemu zarządowi  i przyjęliCzytaj dalej „Walne zgromadzenie Przystani”