Gmina Miasto Sochaczew

Zadania współfinansowane w 2016 r.  przez Gminę Miasto Sochaczew:

W bieżącym roku Gmina Miasto Sochaczew współfinansuje łączną kwotą dotacji 39600 zł realizację następujących zadań:

  1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego. kwota dotacji- 13000 zł

kwota finansowana przez Stowarzyszenie7160,52 zł

  1. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym. kwota dotacji- 10700 zł

kwota finansowana przez Stowarzyszenie1850 zł

  1. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii.

kwota dotacji- 6400 zł        

kwota finansowana przez Stowarzyszenie940 zł

  1. Dożywianie – kwota dotacji- 9500 zł.