Zadania współfinansowane z Gminy Miasto Sochaczew w 2017 roku.

W bieżącym roku realizujemy następujące  zadania współfinansowane przez Gminę Miasto Sochaczew:

  1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego. Kwota dotacji to 13000zł. – środki te przeznaczone są w całości na zatrudnienie wychowawcy. Miesięczne wynagrodzenie wychowawcy wraz ze składką ZUS po stronie pracodawcy to 2410,20zł.
  2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym. Kwota dotacji to 12ooozł. Środki te przeznaczone są między innymi na doposażenie świetlicy, zakup nagród oraz na opłacenie wynagrodzenia wychowawcy w okresie 2 miesięcy.
  3. Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota dotacji to 10320zł. Środki te przeznaczone sa między innymi na doposażenie świetlicy i zakup nagród.
  4. Dożywianie. Na zadanie to dla naszej placówki Miasto przeznaczyło 9500zł.
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Walne zgromadzenie stowarzyszenia już 2 czerwca 2017

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”. Odbędzie się ono 2 czerwca (piątek) o godzinie 18.00. Miejsce: Świetlica Kleks – w SCK, Chopina 101 Sochaczew Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Zaproszenie do Świetlicy „KLEKS”

Od 13 lipca do 15 listopada tego roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” realizuje w Świetlicy „KLEKS” program „Stawiam na siebie”, który współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach tego projektu bardzo serdecznie zapraszamy na dwa ważne dla nas wydarzenia:

Pierwszym z nich jest premiera przedstawienia, pt. „Wielka księga uczuć”, która odbędzie się 25 października 2016 r. o godzinie 18.00, w siedzibie świetlicy, czyli przy ul. Chopina 101.

Drugim zaś, Wystawa Prac naszych podopiecznych, przygotowywanych w ramach warsztatów rękodzieła, którą będzie można oglądać od 2 do 15 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Sochaczewie, przy ul. Chopina 101.

                             Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

mazowsze

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

„STAWIAM NA SIEBIE” – nowy program w Świetlicy KLEKS

Od 13 lipca do 15 listopada tego roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” realizuje w Świetlicy „KLEKS” program „Stawiam na siebie”, który współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program obejmuje zajęcia profilaktyczno- edukacyjno- socjoterapeutyczne, warsztaty rękodzieła, indywidualne zajęcia logopedyczne, przygotowanie i wystawienie przedstawienia, Piknik Rodzinny i Dzień ze Sportem na Wesoło, wyjścia do kina „Mazowsze”.

Z Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskaliśmy także środki na dofinansowanie dożywiania dla uczestników projektu, a także zakup materiałów plastycznych, biurowych i środków czystości.

Wydarzeniem wieńczącym projekt będzie wystawa prac dzieci z warsztatów rękodzieła oraz prezentacja przedstawienia, na które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy. O miejscu i terminie poinformujemy w październiku.

Korzystając z okazji wszystkim czytelnikom życzymy udanych wakacji.

           Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

mazowsze

 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – 18.06.2016 r.

Uprzejmie Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia „Przystań” na Walne Zgromadzenie, które zaplanowaliśmy na sobotę 18 czerwca 2016 r. na godzinę 15.00. Spotkanie odbędzie się w świetlicy „KLEKS”, przy ul. Chopina 101.

Serdecznie Zapraszamy

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz