Bilans

bilans-20091……………………………………….. Regon: 016126349
(nazwa jednostki) na dzień 31grudnia 2009 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 15 337,62 25 485,62
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy
II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 15 337,62 25 485,62
IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 15 337,62 25 485,62
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
B Aktywa obrotowe 15 337,62 25 543,99 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 58,37
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II Należności krótkoterminowe II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 58,37
1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania 58,37
3 Fundusze specjalne
III Inwestycje krótkoterminowe 15 337,62 25 543,99 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 15 337,62 25 543,99 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa 15 337,62 25 543,99 Suma bilansowa 15 337,62 25 543,99

Data sporządzenia Podpisy członków Zarządu
29.03.2010r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: