Rachunek wyników

………………………………………. Regon: 016126349

Rachunek wyników

na dzień 31 grudnia 2009 r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 106 215,10 113 801,68
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem 106 215,10 113 801,68
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 106 215,10 113 801,68
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
3 Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych 90 999,46 88 313,77
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 90 999,46 88 313,77
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 15 215,64 25 487,91
D. Koszty administracyjne 0,00 0,00
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 134,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe 0,41 0,71
H. Koszty finansowe 12,43 3,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 15 337,62 25 485,62
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 15 337,62 25 485,62
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 15 337,62 25 485,62

Data sporządzenia
29.03.2010r. Podpisy członków Zarządu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: