Wojewoda Mazowiecki

Od lipca 2016r. w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin  i osób” ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego realizujemy program „Sami Swoi”.   Środki z dotacji w wysokości 15000zł. pozwoliły nam na zatrudnienie drugiego wychowawcy, wydłużenie czasu pracy świetlicy oraz zakup materiałów plastycznych, biurowych, edukacyjnych.